Текстово описание на упражненията в тренировка 8, ниво 1

Тренировка 8, ниво 2-3 Тренировката е с продължителност 25 минути (без разгряване и разтягане). 7 комбинации по 2 упражнения, всяка комбинация се изпълнява 3 пъти. Уреди: 2 бр. гири, кърпа Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. Комбинация 1 1. Хип тръст (на земя) на 1 крак, с редуване – 16 2. От… Continue reading Текстово описание на упражненията в тренировка 8, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.