Текстово описание на упражненията в тренировка 7, ниво 1

Тренировка 7, ниво 2-3 Тренировката е с продължителност 22 минути (без разгряване и разтягане). 17 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 15 пъти (изключение – упр-е 10 се изпълнява 16 пъти) Уреди: 2 бр. гири, (червен) ластик, кърпа Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Клек на 1 крак (другият крак – стъпка… Continue reading Текстово описание на упражненията в тренировка 7, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.