Текстово описание на упражненията в тренировка 13, ниво 1

Тренировка 13, ниво 1 Интервална тренировка с продължителност 20 минути (без разгряване и разтягане). 30 упражнения, интервал 30/10. Уреди: 2 бр. гири, стол Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Качване на стол, с редуване 2. Мъртва тяга с тежест (на 2 крака, с оставяне и вдигане на гири от земя) 3.… Continue reading Текстово описание на упражненията в тренировка 13, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.