Само членове на Онлайн фитнес студио Прекрасна имат достъп до съдържанието на публикациите в тази категория. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.
24-30.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 33 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 28 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 38 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 33 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 24-30.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
17-23.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 32 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 22 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 17-23.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
10-16.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 10-16.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
03-09.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 42 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По… Continue reading 03-09.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
27.07-02.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 41 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 39 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 26 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. По… Continue reading 27.07-02.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
31.08-06.09.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 22 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 27 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 26 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 31.08-06.09.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
20-26.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 21 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 40 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 37 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. По… Continue reading 20-26.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
13-19.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. По желание: Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 39 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден… Continue reading 13-19.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
06-12.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 21 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. По… Continue reading 06-12.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
29.06-05.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 28 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 29.06-05.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
22-28.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 21 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 22-28.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
15-21.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 26 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 32 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 15-21.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
8-14.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 33 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 27 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 8-14.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
1-7.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 16 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. По желание изпълни и 3 минути мини за корем. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 20 минути минути. Ден 5 Обща продължителност без… Continue reading 1-7.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva