24-30.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 33 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 28 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 38 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 33 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 24-30.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
17-23.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 32 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 22 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 17-23.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
10-16.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 10-16.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
03-09.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 42 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По… Continue reading 03-09.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
27.07-02.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 41 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 39 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 26 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. По… Continue reading 27.07-02.08.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
31.08-06.09.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 22 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 27 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 26 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 31.08-06.09.2020 седмична програма – студио „Прекрасна“

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
20-26.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 34 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 21 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 40 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 37 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 31 минути. По… Continue reading 20-26.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
13-19.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 35 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. По желание: Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 39 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден… Continue reading 13-19.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
06-12.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. По желание: Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 36 минути. По желание: Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 21 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. По… Continue reading 06-12.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
29.06-05.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 28 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 29.06-05.07.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
22-28.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 21 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 22-28.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
15-21.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 24 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 25 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 26 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 32 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 15-21.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
8-14.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

Ден 1 Обща продължителност без разгряване и разтягане 30 минути. Ден 2 Обща продължителност без разгряване и разтягане 33 минути. Ден 3 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 4 Обща продължителност без разгряване и разтягане 29 минути. Ден 5 Обща продължителност без разгряване и разтягане 27 минути. Ден 6 Почивка Ден 7… Continue reading 8-14.06.2020 седмична програма – студио “Прекрасна”

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 20, текстово описание, ниво 1

Тренировката е с продължителност 26 минути (без разгряване и разтягане). 15 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 30 пъти. Уреди: 2 бр. гири, стол, (червен), ластик, кърпа, възглавница Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Скок Звезда 2. Клек 3. Сумо клек 4. Плие клек 5. Гребане (изпълнява се последователно с лява и… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 20, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 19, текстово описание, ниво 1

Тренировката е с продължителност 21 минути (без разгряване и разтягане). 13 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 20 пъти. Уреди: 2 бр. гири, ластик, стол, кърпа, възглавница Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Широка стъпка/скок встрани, 2 скока на 1 крак 2. Клек с тежест 3. Високи колене 4. Повдигане на ханш… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 19, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 18, текстово описание, ниво 1

Тренировката е с продължителност 23 минути (без разгряване и разтягане). 15 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 20 пъти. Уреди: 2 бр. гири, стол, ластик, кърпа, възглавница Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Качване с ЛЯВ крак на стол, ДЕСЕН крак назад, с редуване 2. Статичен напад с 2 гири (изпълнява се… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 18, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 17, текстово описание, ниво 1

Tренировката е с продължителност 23 минути (без разгряване и разтягане). 13 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 20 пъти. Уреди: 2 бр. гири, ластик, кърпа, възглавница Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Клек, ръце на пода, скок, пети на крака към глутеус 2. Скок на 1 крак, другият крак стъпва наред-назад (изпълнява… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 17, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 16, текстово описание, ниво 1

Тренировката е с продължителност 21 минути (без разгряване и разтягане). 14 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 20 пъти. Уреди: 2 бр. гири, стол, кърпа, възглавница Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Качване с ЛЯВ крак върху стол 2. Скок напред-назад на ЛЯВ крак 3. Клек на ЛЯВ крак, ДЕСЕН на пръсти,… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 16, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 15, текстово описание, ниво 1

Тренировката е с продължителност 22 минути (без разгряване и разтягане). 18 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 20 пъти. Уреди: 2 бр. гири, възглавница, кърпа Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Скок встрани + кръг с ръце, 4 бягане на място 2. Лицеви опори (10 на земя, 10 на стена и т.н.)… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 15, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva
КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 14, текстово описание, ниво 1

Тренировката е с продължителност 23 минути (без разгряване и разтягане). 14 упражнения, всяко упражнение се изпълнява 20 пъти. Уреди: 2 бр. гири, (червен) ластик, кърпа, възглавница Руми изпълнява с 2 бр. гири по 3 кг. 1. Скок встрани + кръг с ръце, 4 бягане на място 2. Гребане (изпълнява се последователно с лява и дясна… Continue reading КОРЕМ МЕЧТА – тренировка 14, текстово описание, ниво 1

За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио Прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.

R.Ilieva R.Ilieva